Лікувально-евакуаційного забезпечення при надзвичайних ситуаціях, його мета і основні завдання

Лікувально-евакуаційне забезпечення (ЛЕЗ) при надзвичайних ситуаціях є одним із найважливіших видів діяльності Державної служби медицини катастроф (ДСМК). В цих умовах при наявності значних санітарних втрат потреба в медичних силах і засобах для надання медичної допомоги в оптимальні терміни і лікування до кінцевих результатів, як правило, буде перевищувати можливості місцевих (територіальних) органів охорони здоров’я і буде вимагати залучення додаткових сил та засобів чи суттєвої зміни повсякденних форм та методів їх роботи.

Своєчасно та вірно надана перша медична допомога має вирішальне значення для врятування життя постраждалих. Надання першої лікарської допомоги, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги на до госпітальному і госпітальному етапах медичної Лікувально-евакуаційного забезпечення при надзвичайних ситуаціях, його мета і основні завдання евакуації забезпечують збереження життя постраждалих в екстремальних ситуаціях, усувають розвиток ускладнень, створюють умови для відновлення їх здоров’я і працездатності.

Лікувально – евакуаційне забезпечення (ЛЕЗ) в системі Державної служби медицини катастроф – це система заходів з надання медичної допомоги постраждалим, їх евакуації та лікування. Воно є вирішальним заходом при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та важливою складовою частиною медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

Основною метою ЛЕЗ є організація і проведення своєчасних і послідовних заходів щодо надання медичної допомоги постраждалим на етапах медичної евакуації з транспортуванням їх з осередку катастрофи у лікувальні заклади в залежності від характеру ураження Лікувально-евакуаційного забезпечення при надзвичайних ситуаціях, його мета і основні завдання, збереження їх життя та найшвидше відновлення працездатності.

Основу лікувально-евакуаційних заходів складає системаетапного лікування постраждалих з евакуацією їх за призначенням.

Етап медичної евакуації – це сили і засоби державної служби медицини катастроф, що розгорнуті на шляхах медичної евакуації для прийому, медичного сортування, надання медичної допомоги, лікування і підготовки до подальшої евакуації постраждалих.

Успішне здійснення лікувально - евакуаційних заходів досягається вирішенням наступних завдань:

- створенням угрупувань сил та засобів ДСМК відповідно до конкретної обстановки та завданням, що вирішуються, їх умілим та професійним використанням, а також максимально можливим приближенням до осередків найбільших санітарних втрат;

- розшуком, збором та вивозом (виносом) постраждалих, своєчасним наданням повноцінної першої Лікувально-евакуаційного забезпечення при надзвичайних ситуаціях, його мета і основні завдання медичної допомоги;

- своєчасною підготовкою етапів медичної евакуації, організацією їх чіткої роботи;

- проведенням медичного сортування постраждалих;

- наданням першої лікарської, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги постраждалим;

- проведенням медичної евакуації постраждалих;

- веденням медичної документації;

- активним впровадженням у практику ефективних методів діагностики та лікуванням постраждалих.


documentahqsdnt.html
documentahqskyb.html
documentahqssij.html
documentahqszsr.html
documentahqthcz.html
Документ Лікувально-евакуаційного забезпечення при надзвичайних ситуаціях, його мета і основні завдання